1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?
nigdy
raz w miesiącu lub rzadziej
2 do 4 razy w miesiącu
2 do 3 razy w tygodniu
4 razy w tygodniu lub częściej

2. Ile porcji standardowych zawierających alkohol wypija Pan/Pani w trakcie typowego dnia picia?
1-2 porcje
3-4 porcje
5-6 porcji
7,8 lub 9 porcji
10 lub więcej

3. Jak często wypija Pan/Pani 6 lub więcej porcji podczas jednej okazji?
nigdy
rzadziej niż raz w miesiącu
raz w miesiącu
raz w tygodniu
codziennie lub prawie codziennie

4. Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdzał/a Pan/Pani, że nie może zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?
nigdy
rzadziej niż raz w miesiącu
raz w miesiącu
raz w tygodniu
codziennie lub prawie codziennie

5. Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Panu/Pani z powodu picia alkoholu zrobić coś niewłaściwego, co naruszałoby normy i zwyczaje przyjęte w Pana/i środowisku?
nigdy
rzadziej niż raz w miesiącu
raz w miesiącu
raz w tygodniu
codziennie lub prawie codziennie

6. Jak często w ciągu ostatniego roku musiał/a się Pan/Pani rano napić, aby móc dojść do siebie po „dużym piciu” z poprzedniego dnia?
nigdy
rzadziej niż raz w miesiącu
raz w miesiącu
raz w tygodniu
codziennie lub prawie codziennie

7. Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczał/a Pan/Pani poczucia winy lub wyrzutów sumienia po wypiciu alkoholu?
nigdy
rzadziej niż raz w miesiącu
raz w miesiącu
raz w tygodniu
codziennie lub prawie codziennie

8. Jak często w czasie ostatniego roku nie był Pan/Pani w stanie z powodu picia przypomnieć sobie co wydarzyło się poprzedniego wieczoru?
nigdy
rzadziej niż raz w miesiącu
raz w miesiącu
raz w tygodniu
codziennie lub prawie codziennie

9. Czy zdarzyło się, że Pan/Pani lub jakaś inna osoba doznała urazu w wyniku Pana/i picia?
nie
tak, ale nie w ostatnim roku
tak, w ciągu ostatniego roku


10. Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel albo lekarz interesował się Pana/Pani piciem lub sugerował jego ograniczenie?
nie
tak, ale nie w ostatnim roku
tak, w ciągu ostatniego roku