Jak działa alkohol

JAK DZIAŁA ALKOHOL

 Alkohol etylowy, zawarty we wszystkich napojach alkoholowych: piwie, winie, wódce, jest substancją psychoaktywną.  Posiada zdolność szybkiego przenikania do  mózgu i wywołuje zmiany, których rodzaj i nasilenie są związane z poziomem stężenia alkoholu we krwi. 

Alkohol ma działanie tłumiące (depresyjne) i przeciwbólowe.  W pierwszej kolejności pojawia się uczucie rozluźnienia, lekkości, euforii. To właśnie wyraźny, błyskawicznie osiągany  efekt euforyzujący odpowiada za popularność alkoholu.

W miarę jak wzrasta  stężenie spożywanego alkoholu we krwi, pojawiają się dalsze zaburzenia

Na poziomie około 0,2 promila czuć lekki wpływ alkoholu. 

• Przy około 0,4 promila można już odczuć odprężenie. Ten poziom już powoduje opóźnienie reakcji i wpływa na sprawność motoryczną. 

0,55 promila –. Powyżej 0,55 promila skutki spożycia alkoholu zaczynają już być negatywne. Pogarsza się ocena, percepcja, zdolność uczenia się, pamięć, koordynacja , czujność oraz samokontrola. Wybiórcze zapamiętywanie.

0,6 promila – pogarsza się zdolność oceny. Nie wiedząc o tym i nie zdając sobie z tego sprawy, jest się mniej zdolnym do podejmowania racjonalnych decyzji, także do oceny swoich umiejętności (takich jak jazda samochodem, pływanie itd.). Jest się skłonnym do podejmowania ryzyka, którego na trzeźwo by się nie podjęło. Pogarszają się również umiejętności uczenia i zapamiętywania. 

0,8 promila – występuje zdecydowane osłabienie koordynacji mięśniowej i zdolności prowadzenia samochodu.

• około 1 promila – następuje pogorszenie pamięci, osłabienie czasu reakcji i kontroli oraz zaburzenie koordynacji ruchów. 

1,2 promila – zazwyczaj występują wymioty, chyba że do tego poziomu pijący dochodzi powoli lub ma wysoką tolerancję na alkohol. Jest to pierwsza linia obrony organizmu przeciwko przedawkowaniu. 

1,5 promila – zaczyna się tracić równowagę i większość osób ma problemy z przejściem po prostej linii. 

2 promile – następuje zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej (błędy w logicznym r rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp.) pogłębiający się w miarę narastania intoksykacji alkoholowej, opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, , zachowania agresywne, ,  wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszenie akcji serca. Wielu ludzi doświadcza tzw. „zerwania filmu”; nie pamięta niczego, co zdarzyło się w czasie, kiedy zawartość alkoholu w ich krwi była wyższa od tej wielkości. 

3 promile – Zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa), wzmożona senność,  znaczne obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań, większość ludzi traci przytomność; to ostatnia linia obrony organizmu przed przedawkowaniem. 

do 4 promili Spadek ciśnienia krwi,  obniżenie ciepłoty ciała,  oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki

powyżej 4 promili Stan zagrożenia życia - głęboka śpiączka, następuje zatrzymanie oddychania i akcji serca.