Porady dla rodziny

Co robić, gdy ktoś bliski nadużywa alkoholu ? 

- Przede wszystkim: nie wpadaj w panikę !!!

- Spróbuj zastanowić się, co wiesz na temat problemów alkoholowych. 

- Zbierz fakty dotyczące picia alkoholu przez osobę bliską (ważne, aby były to konkrety) - możesz zapisać to sobie na kartce dla uporządkowania myśli.

- Nie zamykaj się w sobie z tymi myślami, omów problem z innymi członkami rodziny. Nie rozmawiaj  z małymi dziećmi.

- Wybierz sobie rozsądną i dyskretną osobę wśród przyjaciół lub rodziny, z którą możesz mówić o swoich przeżyciach i myślach.

- Nie próbuj chować ani wylewać alkoholu - to niczego nie zmieni, jest tylko kolejnym pretekstem do kłótni.

- Nie pij alkoholu z osobą nadużywającą - zmniejsza to Twoją wiarygodność jako osoby interweniującej.

- Nie kłam, aby usprawiedliwić osobę nadużywającą alkoholu przed innymi - niech sama ponosi konsekwencje niewywiązania się z obietnic i obowiązków.

- Nie załatwiaj spraw za osobę pijącą, nie płać jej długów, nie usprawiedliwiaj nieobecności w pracy itp.

- Nie rozmawiaj z osobą nadużywającą alkoholu, gdy jest pijana - jej sposób myślenia jest zmieniony.

- Nie udawaj, że nic się nie dzieje - mów śmiało i jasno o swoich obserwacjach i niepokojach. Posługuj się faktami, nie wdawaj w dyskusje czym jest, a czym nie jest alkoholizm i czy „wszyscy tak piją", nie próbuj samemu diagnozować. Pamiętaj, że u osoby uzależnionej od alkoholu rozwijają się mechanizmy obronne zmieniające jej sposób spostrzegania, wnioskowania i komunikowania się. Osoby pijące w sposób ryzykowny i szkodliwy mogą również zaprzeczać istnienia problemu. 

- Zgromadź konkretne dane, posłuż się obiektywnymi kryteriami pokazując zagrożenie. Nie daj się wyprowadzić z równowagi, awantury nie rozwiązują problemu.

- W rozmowie przedstaw pozytywne perspektywy, związane z zaprzestaniem picia alkoholu, i negatywne konsekwencje dalszego nadużywania alkoholu. 

- Nie stosuj emocjonalnego szantażu - to nie działa, stawiaj warunki i buduj ultimatum, żądaj podjęcia leczenia, informuj o konsekwencjach niepodjęcia leczenia.

- Pamiętaj - masz prawo do życia w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa i takie same prawo mają dzieci, jeśli osoba pijąca narusza ten spokój musisz jej o tym powiedzieć. Przemyśl, co możesz zrobić, aby czuć się bezpiecznie.

- Staraj się zadbać o zabezpieczenie interesów swoich i dzieci.

- Staraj się mieć „coś" dla siebie - realizować własne cele i zainteresowania.

- Jeśli pojawia się przemoc, nie wahaj się wezwać policję - alkohol ułatwia stosowanie przemocy, ale jej w żaden sposób nie usprawiedliwia. Możesz tez skorzystać z pomocy udzielanej telefonicznie w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" tel. 0801-12-00-02 czynny od poniedziałku do soboty w godz. 08.00 - 22.00, w niedziele i święta od 08.00 - 16.00 (płatny pierwszy impuls jak za połączenia lokalne).

- Dowiedz się, gdzie znajduje się najbliższa placówka lecznictwa odwykowego - specjaliści pomogą Ci ocenić rozmiary problemu i wybrać właściwe działania. Możesz też wziąć udział w programie terapeutycznym dla rodzin, aby nauczyć się lepiej dbać o siebie i chronić swoją rodzinę.

- Pamiętaj, to nie Twoja wina, że bliska Ci osoba pije nadmiernie, nawet jeśli ta osoba tak twierdzi, zawsze jest to wynik jej wyborów. 

 

Źródło: parpa.pl