Nietrzeżwość kierowców

„Alkohol jest substancją bardzo silnie oddziaływującą na organizm ludzki, przede wszystkim spowalnia działanie układu nerwowego w wyniku czego osoba będąca pod wpływem alkoholu traci zdolność prawidłowej percepcji bodźców wysyłanych zarówno przez sam organizm jak i tych, które docierają z zewnątrz.

Opisany powyżej negatywny wpływ alkoholu na organizm, dotyczy również kierowców. Jazda pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, uniemożliwia bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. Już dawka mająca 0,1 promila wywołuje u kierowcy problemy z koncentracją. Szczegóły przedstawia poniższa tabela. 

Wpływ alkoholu na organizm kierowcy

ILOŚĆ PROMILI 
WE KRWI
WPŁYW NA ORGANIZM KIEROWCY
0,1‰

Rozproszona uwaga.

0,2‰

Dłuższe spostrzeganie.

0,3‰

Drobne zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej, zmniejszona zdolność postrzegania dostrzegania kształtów z oddali, obniżona zdolność postrzegania dynamicznych zmian światła.

0,4‰

Opóźniona reakcja na bodźce, obniżona sprawność motoryczna, wydłużony czas adaptacji narządu wzroku do zmian atmosferycznych.

0,5 ‰

Obniżenie zdolności realnej oceny sytuacji na drodze. Nadpobudliwość, upośledzenie reakcji psychofizycznych, pogorszenie ostrości widzenia i zdolności prawidłowej oceny odległości.

0,6 ‰

Błędna ocena własnych możliwości, znaczny spadek koncentracji i samokontroli.

0,8‰

Występowanie zjawiska słabości mięśni co powoduje znaczne osłabienie zdolności prowadzenia samochodu

1-2‰

Zaburzenia koordynacji mięśniowej i równowagi, osłabienie sprawności intelektualnej, wahania nastroju, wzrost ciśnienia krwi, przyspieszona akcja serca.

2-3‰

Zaburzenia mowy, wzmożona senność, znaczne obniżenie zdolności kontroli własnego zachowania oraz poruszania się.

3-4‰

Spadek ciśnienia we krwi, obniżenie temperatury ciała, osłabienie funkcji życiowych, duże prawdopodobieństwo utraty przytomności .

Powyżej 4 ‰

Dawka śmiertelna, śpiączka , zatrzymanie akcji serca i oddychania.

 

Jak rozpoznać kiedy kierowca jest pod wpływem alkoholu ?

- zatrzymuje się bez powodu, raptownie rusza, hamuje,

- jedzie przesadnie ostrożnie

- nie umie utrzymać auta zgodnie z kierunkiem jazdy,

- robi szerokie zakręty, jedzie nie zważając na przepisy,

- powoli reaguje na sytuacje na drodze,

- jedzie bez świateł, nie używa kierunkowskazów,

- jest nadmiernie pobudliwy, wymachuje rękoma, przeklina.

 

Statystyki dotyczące zjawiska nietrzeźwości wśród kierowców.

Z badań wynika, że prawdopodobieństwo spowodowania wypadku drogowego przez nietrzeźwego kierowcę zwiększa się, przy stężeniu alkoholu:

od 0,5‰ – 2 razy 

od 0,8‰ – 4 razy 

od 1,0‰ – 7 razy 

od 1,5‰ – aż 36 razy.

Rok 2011 pod względem ilości wypadków drogowych w Polsce wyjątkowy, gdyż została przełamana tendencja spadkowa dotycząca wypadków z udziałem osób nietrzeźwych.

 

W 2011 roku osoby nietrzeźwe uczestniczyły w 4 972 wypadkach drogowych (12,4% ogółu wypadków), śmierć w nich poniosło 59 osób (13,3% ogółu zabitych), a 6 075 osób odniosło obrażenia (12,3% ogółu rannych).W porównaniu do roku 2010 zwiększyła się liczba wypadków z udziałem osób nietrzeźwych o 448 (+9,9%). 

Największy odsetek nietrzeźwych sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. spowodowali oni 2 717 wypadków, w których zginęło 300 osób, a ranne zostały 3 753 osoby. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, nietrzeźwi stanowili 8,4%. W porównaniu do 2010 roku nastąpił wzrost liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących o 262 ( +10,7%).

Najwięcej wypadków z udziałem nietrzeźwych kierujących, zdarzyło się w czerwcu (330), w sobotę (1 032 wypadków), w godzinach od 18 do 19. Było ich 481.

W trakcie doby kulminacyjny jest przedział pomiędzy 16.00 a 23.00. W 2011 roku w godzinach tych nietrzeźwi uczestniczyli w 2 707 wypadkach, co stanowi 54,4% wszystkich wypadków z ich udziałem. Zginęło w nich 291 osób (52,1%), a rannych zostało 3 125 osób (51,4%). Rozkład godzinowy wypadków z udziałem nietrzeźwych pokrywa się z ogólną tendencją ich występowania. W godzinach gdy wystąpiła kulminacja, w co dziewiątym wypadku ginął człowiek.

Szczegółowe dane na temat wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących w 2011 r – według rodzaju pojazdu sprawcy obrazuje poniższa tabela 1: 

 

Tabela 1. Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych kierujących w 2011 r. – według rodzaju pojazdu sprawcy

Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych kierujących w 2011 r – według rodzaju pojazdu Rodzaj pojazdu sprawcy

Wypadki

Zabici

Ranni

Ogółem

%

Ogółem

%

Ogółem

%

Samochód osobowy

2 075

76,4

265

88,3

3 028

80,7

Rower

244

9,0

12

4,0

240

6,4

Motorower

175

6,4

1

0,3

203

5,4

Motocykl

124

4,6

14

4,7

135

3,6

Samochód ciężarowy

50

1,8

4

1,3

80

2,2

Ciągnik rolniczy

24

0,9

1

0,3

36

1,0

Inny pojazd

21

0,7

1

0,3

26

0,7

Pojazd wolnobieżny

2

0,1

2

0,7

-

-

Autobus

1

0,0

-

-

4

0,1

Pojazd przewożący 
materiały niebezpieczne

1

0,0

-

-

1

0,0

O g ó ł e m

2 717

100,0

300

100,0

3 753

100,0

Najwięcej wypadków nietrzeźwi kierujący spowodowali na skutek niedostosowania prędkości do warunków jazdy, nie udzielenia pierwszeństwa przejazdu oraz jazdy niewłaściwą stroną drogi.

Tabela 2 Przyczyny wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców

 

Przyczyny wypadków

Wypadki

Zabici

Ranni

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

1474

1702

153

214

2 091

2406

Nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu

277

280

20

22

402

375

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

120

129

14

7

178

195

Nieprawidłowe

wyprzedzanie

97

97

20

10

149

154

omijanie

56

57

11

8

53

59

skręcanie

70

81

3

7

85

95

wymijanie

59

56

8

5

95

82

Nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego

87

92

8

10

94

94

Niezachowanie bezpiecznej odległości

95

108

4

4

128

150

Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące polityki wobec prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu :

1. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy w całej Europie nie powinien być większy niż 0,5 g/l, a kraje, w których poziom ten jest niższy, nie powinny go podwyższać.

2. Dla kierowców młodych, prowadzących pojazdy transportu publicznego i ciężarówki należy wprowadzić niższy dopusz­czalny poziom alkoholu we krwi równy 0,2 g/l; kraje, w których poziom ten jest niższy, nie powinny go podwyższać.

3. W całej Europie powinno się wdrożyć nieograniczone możliwości badania kierowców alkomatami o identycznych uzgodnionych standardach.

4. W całej Europie powinno się wprowadzić identyczne kary pieniężne, uzależnione co najmniej od poziomu alkoholu we krwi kierowcy, a ich egzekucja powinna być szybka i przejrzysta.

5. W całej Europie dla ukaranych kierowców powinno się wprowadzić programy edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeu­tyczne, oparte na wspólnej bazie danych naukowych wskazówek.

6. Ogólnoeuropejska kampania powinna wspierać działania zmierzające do zmniejszania ilości nietrzeźwych kierowców.

7. Przed realizacją kolejnych należy poddać ocenie istniejące kampanie promujące wyznaczonego kierowcę i ustalić ich wpływ na zmniejszanie ilości wypadków po alkoholu, także ze skutkiem śmiertelnym.

8. Powinno się wprowadzać skuteczne i odpowiednie szkolenia w sektorze hotelowo-restauracyjnym, wśród osób podających alkohol, by zmniejszyć ryzyko prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości.

9. Powinno się wprowadzać wszechstronne, lokalne programy edukacyjne i motywacyjne, między innymi inicjatywy do­tyczące planowania przestrzennego i transportu publicznego po to, by zmniejszyć ilość wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców.

10. Polityka regulująca rynek alkoholu - między innymi działania wpływające na ceny alkoholu, lokalizację, zagęszczenie oraz godziny pracy sklepów i lokali sprzedających alkohol, kontrolująca dostępność alkoholu oraz promocję i reklamę alkoholu - ma wpływ na zmniejszenie skali zjawiska nietrzeźwości kierowców i związanych z tym wypadków śmiertelnych na drogach (Grube i Stewart 2004).

 

Więcej informacji na stronach : 

1. www.policja.pl zakładka Statystyki. 

2. www.parpa.pl w dziale „Szkody zdrowotne i uzależnienie.”

 

Zródło: parpa.pl