Nietrzeżwość kierowców

0,1 ‰
0,2 ‰
0,3 ‰
0,4 ‰
0,5 ‰
0,6 ‰
0,8 ‰
1,2 ‰
2 - 3 ‰
3 - 4 ‰
powyżej 4 ‰