image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 
 
 

POMOC ON-LINE W JĘZYKU MIGOWYM

 
 
DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI
 
  
Zapraszamy !!!Oferujemy:

Bezpłatną pomoc psychologiczną w rozwiązywaniu problemów    alkoholowych dla osób niesłyszących i słabosłyszących

- Pomoc możliwa w Warszawie lub on-line (SKYPE)

- Pomoc w języku migowym (PJM lub SJM)Zapewniamy dyskrecję i anonimowość!Zapraszamy serdecznie !!!  
                       

Oferta pomocy osobom niesłyszącym i słabosłyszącym z problemem alkoholowym oraz ich bliskich jest realizowana i finansowana w ramach współpracy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.