image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8



POMOC W JĘZYKU MIGOWYM

DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI

MIESZKAJĄCYCH W WARSZAWIE

Zapraszamy na spotkanie



Oferujemy:

- Bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych dla osób niesłyszących i słabosłyszących

- Spotkania prowadzone przez niesłyszących i słabosłyszących terapeutów

- Pomoc w języku migowym (PJM lub SJM)



Zapewniamy dyskrecję i anonimowość!



Zapraszamy serdecznie